KẾT QUẢ CONCACAF GOLD CUP HÔM NAY

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

Kết quả Concacaf Gold Cup

FT
1-0
Mexico 
Panama 
0 : 3/42
0.940.950.980.90
FT
0-3
Jamaica 
Mexico 
1/2 : 02
0.82-0.930.980.89
FT
0-0
Mỹ 
Panama 
0 : 3/42 1/4
-0.970.850.990.87
FT
1-1
Mỹ 
Canada 
0 : 3/42
0.900.980.85-0.99
FT
0-1
Guatemala 
Jamaica 
1/2 : 02
0.980.900.900.96
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
2-0
Mexico 
Costa Rica 
0 : 1 1/42 1/2
0.950.93-0.950.81
FT
4-0
Panama 
Qatar 
0 : 3/42
0.990.890.85-0.99
FT
2-2
Panama 
El Salvador 
0 : 1/22 1/4
0.970.910.930.93
FT
6-4
Costa Rica 
Martinique 
0 : 3/42 3/4
0.881.000.900.96
FT
4-2
Canada 
Cuba 
0 : 34
0.940.940.970.89
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
2-3
Guadeloupe 
Guatemala 
1/2 : 02 1/4
0.86-0.981.000.86
FT
2-1
Honduras 
Haiti 
1/4 : 02 1/4
0.920.960.82-0.96
FT
0-1
Mexico 
Qatar 
0 : 1 1/22 3/4
-0.960.840.950.91
FT
5-0
Jamaica 
St.Kitts and Nevis 
0 : 44 3/4
0.950.930.990.87
FT
6-0
Mỹ 
Trinidad & T. 
0 : 2 1/23 1/2
-0.940.820.970.89
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
0-0
Canada 
Guatemala 
0 : 3/42 1/4
0.86-0.980.85-0.99
FT
1-4
Cuba 
Guadeloupe 
1/2 : 02
0.960.920.950.91
FT
0-0
El Salvador 
Costa Rica 
1/4 : 02
-0.990.870.82-0.96
FT
1-2
Martinique 
Panama 
1 3/4 : 03
0.920.960.80-0.94
FT
1-3
Haiti 
Mexico 
1 1/2 : 03
0.920.96-0.960.82
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
1-1
Qatar 
Honduras 
0 : 02
-0.960.840.970.89
FT
6-0
Mỹ 
St.Kitts and Nevis 
3 3/4 : 05
0.64-0.920.920.80
FT
4-1
Jamaica 
Trinidad & T. 
0 : 12 1/2
0.79-0.990.960.82
FT
1-0
Guatemala 
Cuba 
0 : 12
-0.980.860.83-0.97
FT
2-2
Canada 
Guadeloupe 
0 : 1 3/43
0.930.950.930.93
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
1-2
Costa Rica 
Panama 
1/4 : 02
1.000.88-0.990.85
FT
1-2
El Salvador 
Martinique 
0 : 3/42
-0.930.800.880.98
FT
4-0
Mexico 
Honduras 
0 : 1 1/22 1/2
0.970.910.970.89
FT
2-1
Haiti 
Qatar 
0 : 02 1/4
-0.970.85-0.990.85
FT
3-0
Trinidad & T. 
St.Kitts and Nevis 
0 : 12 1/4
-0.960.740.74-0.98
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
1-1
Mỹ 
Jamaica 
0 : 3/42 1/4
0.83-0.950.85-0.99
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo