KẾT QUẢ VLWC KV CHÂU Á HÔM NAY

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

Kết quả VLWC KV Châu Á

FT
3-1
Iraq 
Việt Nam 
0 : 3/42 1/2
0.72-0.960.790.97
FT
1-2
Arập Xêut 
Jordan 
0 : 3/42 1/4
0.830.930.800.96
FT
2-2
Yemen 
Nepal 
0 : 1 1/42 1/2
0.820.880.880.88
FT
0-0
Iran 
Uzbekistan 
0 : 3/42 1/4
0.790.970.970.73
FT
1-1
UAE 
Bahrain 
0 : 1/22
0.890.870.740.96
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
4-0
Lebanon 
Bangladesh 
0 : 1 1/42 1/4
0.60-0.840.850.91
FT
1-1
Oman 
Kyrgyzstan 
0 : 1/22 1/4
0.900.860.900.80
FT
1-0
Kuwait 
Afghanistan 
0 : 2 1/43 1/4
-0.950.550.850.75
FT
2-1
Qatar 
Ấn Độ 
0 : 3/42 1/2
0.850.750.800.80
FT
0-0
Turkmenistan 
Hồng Kông 
1/2 : 02 1/4
0.760.950.950.76
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
3-0
Tajikistan 
Pakistan 
0 : 3 1/24 1/4
0.60-0.900.64-0.94
FT
4-1
Triều Tiên 
Myanmar 
0 : 33 3/4
0.63-0.930.60-0.90
FT
3-1
Malaysia 
Đài Loan 
0 : 2 1/23 1/2
0.701.000.66-0.96
FT
3-1
Thái Lan 
Singapore 
0 : 2 1/23 1/2
0.67-0.970.68-0.98
FT
2-0
Indonesia 
Philippines 
0 : 1 3/43
0.65-0.950.890.87
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
5-0
Australia 
Palestine 
0 : 1 3/42 3/4
0.940.820.910.85
FT
1-0
Hàn Quốc 
Trung Quốc 
0 : 1 3/43
0.930.830.850.91
FT
5-0
Nhật Bản 
Syria 
0 : 2 1/43 1/2
0.850.910.920.84
FT
3-0
Jordan 
Tajikistan 
0 : 12 1/2
0.900.921.000.80
FT
0-0
Bahrain 
Yemen 
0 : 22 1/2
0.840.980.870.93
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
0-0
Palestine 
Lebanon 
0 : 1/22
-0.980.800.940.86
FT
0-4
Nepal 
UAE 
3 3/4 : 04 1/2
0.900.920.980.82
FT
0-0
Afghanistan 
Qatar 
2 : 03 1/2
0.800.960.920.84
FT
0-3
Pakistan 
Arập Xêut 
3 1/2 : 04 1/4
1.000.820.890.91
FT
1-1
Kyrgyzstan 
Malaysia 
0 : 1/22 1/2
0.920.900.950.85
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
3-1
Uzbekistan 
Turkmenistan 
0 : 2 1/23 1/2
0.850.970.850.95
FT
0-0
Ấn Độ 
Kuwait 
1/4 : 02 1/4
0.870.95-0.920.71
FT
1-0
Triều Tiên 
Syria 
  
    
FT
0-5
Myanmar 
Nhật Bản 
4 3/4 : 05 1/2
0.920.900.950.85
FT
2-4
Hồng Kông 
Iran 
2 1/2 : 03 1/2
0.970.850.810.99
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
3-2
Việt Nam 
Philippines 
0 : 1 1/42 3/4
0.80-0.980.950.85
FT
0-7
Singapore 
Hàn Quốc 
4 1/2 : 04 1/4
0.66-0.901.000.80
FT
1-1
Trung Quốc 
Thái Lan 
0 : 1/22 1/4
0.821.000.820.98
FT
0-3
Đài Loan 
Oman 
2 1/4 : 03 1/4
1.000.820.930.87
FT
0-2
Bangladesh 
Australia 
3 3/4 : 04 1/4
0.890.930.900.90
FT
0-2
Indonesia 
Iraq 
1/2 : 02 1/4
0.850.970.850.95
FT
3-0
Bahrain 
Nepal 
0 : 3 3/44
0.860.960.820.98
FT
1-2
Kuwait 
Qatar 
1 : 02 1/2
0.860.961.000.80
FT
7-0
Syria 
Myanmar 
0 : 2 1/23 1/4
0.920.900.900.90
FT
0-3
Yemen 
UAE 
1 1/2 : 02 3/4
0.880.940.950.85
FT
7-0
Jordan 
Pakistan 
0 : 3 3/44 1/4
0.830.990.950.85
FT
1-1
Tajikistan 
Arập Xêut 
1/2 : 02 1/4
0.821.00-0.970.77
FT
0-1
Turkmenistan 
Iran 
2 1/2 : 03 1/4
0.850.970.920.88
FT
3-0
Uzbekistan 
Hồng Kông 
0 : 2 3/43 1/4
0.840.980.840.96
FT
5-1
Kyrgyzstan 
Đài Loan 
0 : 2 1/42 3/4
0.930.890.75-0.95
FT
0-2
Malaysia 
Oman 
1/4 : 02 1/4
-0.980.80-0.960.76
FT
1-2
Ấn Độ 
Afghanistan 
0 : 1 1/42 1/2
-0.950.770.810.99
FT
0-3
Thái Lan 
Hàn Quốc 
1 1/4 : 02 3/4
0.970.850.801.00
FT
4-1
Trung Quốc 
Singapore 
0 : 23 1/4
0.880.940.950.85
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo